Stopień dopasowania SOUO do twarzy użytkownika jest jednym z kluczowych czynników decydujących o skuteczności ochrony przed substancjami wchłanianymi do organizmu drogą inhalacyjną takimi jak nanoaerozole, gazy i pary, ale również bioaerozole. W przypadku najbardziej popularnych rodzajów sprzętu (tj. półmasek filtrujących, półmasek elastomerowych oraz masek) właściwe dopasowanie oznacza, że część twarzowa przylega do skóry twarzy użytkownika na całym jego obwodzie. Tylko wówczas wdychane powietrze przepływa jedynie przez materiał filtracyjny lub element oczyszczający sprzętu (tj. filtr, pochłaniacz, filtropochłaniacz). W przeciwnym wypadku powietrze obierze ścieżkę najmniejszego oporu przepływając częściowo przez nieszczelności pomiędzy twarzą a skórą użytkownika, pomijając element oczyszczający, obniżając tym samym skuteczność ochrony. Dlatego, tak ważne jest prowadzenie prac w kierunku poprawy dopasowania tego typu sprzętu. Główne kierunki badań w tym zakresie zobrazowano na rysunku 24.

Rysunek 24. Główne kierunki badań w zakresie poprawy dopasowania częściej twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego.