Półmaska jest częścią twarzową pokrywającą nos, usta i podbródek (rysunek 12). Posiada ona zawór lub zawory wydechowe ułatwiające oddychanie. Sprzęt ten może być przystosowany do kompletowania z 1 lub 2 elementami oczyszczającymi (np. filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem) montowanymi na łącznikach z zaworem wdechowym.

Rysunek 11. Przykład półmaski elastomerowej.

Półmaski powinna spełniać wymagania normy PN-EN 140 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie.”

Znakowanie półmaski powinno obejmować co najmniej:

  • nazwę i znak fabryczny lub inne oznaczenie identyfikujące producenta lub dystrybutora,
  • rozmiar (jeśli półmaska występuje więcej niż w jednym rozmiarze),
  • numer lub rok wydania właściwej normy polskiej lub europejskiej,
  • datę produkcji (w przypadku elementów konstrukcyjnych których prawidłowe działanie może pogorszyć się na skutek starzenia).