Sprzęt oczyszczający ucieczkowy z zespołem ustnika chroniący przed tlenkiem węgla składa się z trzech podstawowych elementów (rysunek 15a). Pierwszy z nich stanowi zespół ustnika, czyli część twarzowa przytrzymywana zębami (niekiedy wyposażona dodatkowo w nagłowie), która w sposób szczelny przylega do ust użytkownika. Zespół ustnika połączony jest bezpośrednio lub za pomocą węża oddechowego z elementem oczyszczającym (pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem), przez który pobierane jest powietrze do oddychania. Poza wymaganą przez normę EN 404:2005 [10] ochroną przed tlenkiem węgla, elementy oczyszczające niektórych modeli sprzętu zapewniają dodatkowo ochronę przed wybranymi parami i gazami określonymi w instrukcji producenta. Na rynku europejskim dostępne są również modele oczyszczającego sprzętu ucieczkowego z zespołem ustnika lub półmaską, zapewniające użytkownikom ochronę przed wieloma toksycznymi gazami występującymi w przemyśle, spełniającego wymagania niemieckiej normy DIN 58647-7 [11] (rysunek 15b). Zwykle nie zapewniają one jednak ochrony przed tlenkiem węgla. Zacisk nosowy zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń przez nos, w związku z tym wydech odbywa się również przez zespół ustnika. Sprzęt ten może być dodatkowo wyposażony w zawory wdechowe i wydechowe ułatwiające oddychanie i ograniczające przepływ wilgotnego powietrza przez element oczyszczający [2].

Sprzęt dostarczany jest zazwyczaj w pojemniku do przenoszenia zapewniającym wygodne i bezpieczne przenoszenie przez użytkownika podczas wykonywania czynności zawodowych, tj. gdy nie występuje konieczność jego użytkowania (rysunek 15c).

a
b
c

Rysunek 15. Przykład oczyszczającego sprzętu ucieczkowego z zespołem ustnika; a – konstrukcja, b, c – pojemnik do przenoszenia (źródła: a) na podstawie https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluchtfilter-Mundstueck.jpg, b) za zgodą firmy Dräger, c – CIOP-PIB; [2]).