Serwis internetowy zawierający bazę wiedzy o środkach ochrony indywidualnej opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zadanie nr 3.SP.08 pt. „Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej” – główny wykonawca dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. Instytutu). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Czytaj więcej…