Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur powinna spełniać wymagania normy EN 1146 [14]. Sprzęt przeznaczony do dostarczania użytkownikowi powietrza do oddychania do kaptura z ciśnieniowego(-ych) zbiornika(-ów) przez reduktor ciśnienia zapewniający ciągły przepływ powietrza. Wydychane powietrze może, bez recyrkulacji, wydostawać się z kaptura do atmosfery otoczenia przez zawór wydechowy. Typowe aparaty składają się z ciśnieniowego zbiornika(-ów), uprzęży, automatu oddechowego, wskaźnika(-ów) ciśnienia, urządzenia ostrzegawczego (opcjonalnie), węży i przewodów łączących oraz kaptura.