W doborze odpowiedniego rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego pomocny może być algorytm przedstawiony na rysunku 18.

Rysunek 18. Algorytm doboru rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego.

Po dokonaniu wstępnego wyboru należy sprawdzić czy wybrany sprzęt ochrony układu oddechowego:

  • nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego,
  • jest kompatybilny z innymi środkami ochrony indywidualnej stosowanymi na danym stanowisku pracy,
  • jest odpowiedni do warunków panujących na danym stanowisku pracy,
  • jest odpowiednio dopasowany do użytkownika po wykonaniu niezbędnych regulacji,
  • odpowiada wymaganiom ergonomicznym i uwzględnia stan zdrowia pracownika.
 

Należy również podkreślić, że pracodawcy są nie tylko prawnie odpowiedzialni za właściwy dobór sprzętu ochrony układu oddechowego leczy również, za jego przydział, zarządzanie właściwym użyciem w miejscu pracy, odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz konserwację. Szczególnie istotne jest ustalenie czasu bezpiecznego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przez pracowników do momentu, w którym straci on swoje walory ochronne i powinien być wymieniony na nowy. Limit czasu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego należy określić z uwzględnieniem instrukcji producenta, charakterystyki czynności zawodowych oraz warunków środowiska pracy (rysunek 19).

Rysunek 19. Istotne aspekty wpływające na czas użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego.