Pochłaniacz jest to wyrób w formie puszki wypełnionej materiałem pochłaniającym, wiążącą znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia w postaci par i gazów na zasadzie adsorpcji fizycznej, chemisorpcji lub katalizy. Filtropochłaniaczez kolei składają się z części sorpcyjnej (pochłaniacza) oraz filtra (rysunek 7). Stosowany jest, gdy w atmosferze występują jednocześnie zanieczyszczenia w postaci aerozoli oraz par i/lub gazów. Wyroby te dopiero po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową (np. maską lub) stanowią sprzęt o zróżnicowanym stopniu skuteczności.

Rysunek 7. Budowa pochłaniacza.

Pochłaniacze i filtropochłaniacze powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14387 „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie” [7].

Klasyfikacja pochłaniaczy zależna jest zarówno od rodzaju pochłanianych par i gazów jak i od pojemności sorpcyjnej pochłaniacza.

Tabela 2. Klasyfikacja filtropochłaniaczy i pochłaniaczy.

*klasa 1/2/3 do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu nie przekraczającym 0,1%/0,5%/1,0%;
 ** w przypadku filtropochłaniaczy, dodatkowo określa się klasę filtracji: P1, P2, lub P3, analogicznie jak w przypadku filtrów.

Znanowanie pochłaniaczy powinno obejmować co najmniej:
  • typ, klasę oraz oznaczenie kolorystyczne,
  • informację, że filtr jest przeznaczony do sprzętu dwufiltrowego (jeśli dotyczy),
  • numer i rok wydania właściwej normy polskiej lub europejskiej,
  • miesiąc i rok dopuszczalnego okresu przechowywania,
  • nazwę producenta lub znak towarowy identyfikujący producenta,
  • napis w oficjalnym języku kraju przeznaczenia: „Patrz informacje podane przez producenta” lub odpowiedni piktogram,
  • znak identyfikujący wyrób,
  • symbol wskazujący na ograniczenie stosowania z maską powyżej 300g,

Oznaczenie filtropochłaniacza jest kombinacją elementów klasyfikacji pochłaniacza i filtra, np. A2E1-P3 – kolor brązowo-żółto-biały. Jeśli znakowanie nie jest umieszczone bezpośrednio na opakowaniu pochłaniacza lub filtropochłaniacza, powinno ono być wydrukowane na etykiecie przytwierdzonej do obudowy, zawierającej wszystkie istotne informacje.