Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika powinny spełniać wymagania normy EN 402 [13]. Sprzęt przeznaczony do dostarczania użytkownikowi powietrza do oddychania z butli sprężonego powietrza przez reduktor ciśnienia i automat oddechowy lub przez automat oddechowy połączony z częścią twarzową. Powietrze wydychane przechodzi bez recyrkulacji z części twarzowej przez zawór wydechowy do otaczającej atmosfery.