Interesującym kierunkiem prac zmierzających do personalizacji konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego jest zastosowanie do tego celu nowoczesnych technik projektowania 3D [23]. Proces projektowania rozpoczyna się od stworzenia wirtualnego modelu głowy z wykorzystaniem skanera 3D. Następnie projektowany jest komputerowy model części twarzowej (np. półmaski lub maski), Który wykonywany jest techniką druku 3D. wstępne badania w tym zakresie potwierdziły, że jest to metoda efektywna a ciągły rozwój technologia addytywnych oraz ich popularyzacja sprawia iż dostępność tego typu rozwiązań jest coraz większa.

Rysunek 28. Schemat projektowania części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem techniki skanowania i druku 3D.