1. PN-ISO 1999:2000 Akustyka — Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318
  3. Dudarewicz, M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, M. Zamojska, Minimalizacja ryzyka uszkodzenia słuchu w miejscu pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2010.
  4. PN-EN 458:2016 Ochronniki słuchu — Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej — Dokument przewodni
  5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2018 poz. 1286
  6. https://www.michaelassociates.com/products/fitcheck-solo-tm/
  7. https://www.workplaceintegra.com/integrafit/integrafit-ipad.php
  8. https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2009-112.pdf.
  9. https://www.honeywellsafety.com/Products/Hearing/Hearing_Protection/VeriPRO_Earplug_Fit_Testing.aspx?site=/au
  10. https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/hearing-protection/fit-testing/
  11. https://www.phonak-communications.com/en/products/serenity/safetymeter