Ochronniki słuchu, które należą do kategorii wielokrotnego użycia należy systematycznie kontrolować pod względem ich zużycia i uszkodzenia. Najprostszym sposobem kontroli jest dokładne ich obejrzenie. W przypadku nauszników przeciwhałasowych często ulegają uszkodzeniu poduszki uszczelniające, w których powstają pęknięcia lub wgniecenia. Zużyte poduszki uszczelniające twardnieją i ich przyleganie do głowy jest pogorszone, w związku z tym ich szczelności jest zmniejszona. Uszkodzone poduszki należy wymienić na nowy egzemplarz. Należy także kontrolować stan sprężyny dociskowej nauszników przeciwhałasowych. Sprężyny wykonane z tworzywa sztucznego mogą ulec pęknięciu, a sprężyny wykonane z drutu – zwichrowaniu.

Wkładki przeciwhałasowe kontroluje się oceniając stan  zużycia materiału, z którego są wykonane. Zużyte wkładki przeciwhałasowe należy wymienić, zastępując je fabrycznie nowymi egzemplarzami. Wkładki formowane indywidualnie dla użytkownika należy kontrolować pod względem utrzymania prawidłowego ich przylegania do powierzchni przewodu słuchowego. Same wkładki mogą stracić swój oryginalny kształt lub też z czasem może się zmienić także kształt przewodu słuchowego ich użytkownika. Kontrola taka powinna być przeprowadzona w określonym zalecanym przez producenta czasie za pomocą urządzeń sprawdzających przyleganie wkładek.

Aby ochronniki słuchu  pozostawały w dobrym stanie technicznym należy je, z wyjątkiem wkładek jednorazowego użytku, regularnie konserwować i czyścić. Należy do przeprowadzać zgodnie z zaleceniami umieszczonymi przez producenta w informacji dla użytkownika.