Nauszniki przeciwhałasowe należy umieszczać na głowie w taki sposób, aby uwzględnić jedynie dopuszczalne dla danego nausznika sposoby ułożenia sprężyny dociskowej. Najczęściej nauszniki nosi się ze sprężyną umieszczoną na szczycie głowy, jednakże są też modele nauszników z opcją noszenia sprężyny dociskowej w kilku pozycjach (rys. 13). Czasze nauszników powinny w sposób pełny obejmować małżowiny uszne użytkownika i dokładnie przylegać do głowy. Sprężynę dociskową należy tak wyregulować, aby była tak samo ustawiona po obu stronach głowy. W razie konieczności spod czasz należy odgarnąć włosy. W przypadku zakładania nauszników przeciwhałasowych mocowanych do innych środków ochrony indywidualnej np. hełmu ochronnego czy osłon twarzy należy pamiętać o odpowiednim dociśnięciu czasz tak, aby nastąpiło przeskoczenie mechanizmu z pozycji spoczynkowej na pozycję roboczą. Należy także sprawdzić czy czasza dokładnie przylega do głowy pracownika.

a)
b)
c)