W środowisku pracy oprócz narażenia na hałasu,  pracownicy są także narażeni na inne niż hałas czynniki szkodliwe. W takiej sytuacji należy stosować jednocześnie ochronniki słuchu i inne środki ochrony indywidualnej, np. okulary ochronne, gogle ochronne, półmaski, maski lub przemysłowe hełmy ochronne. Najlepiej w takim przypadku jest używać wkładki przeciwhałasowe, które nie ingerują w działanie innych środków ochrony indywidualnej lub zintegrowanych zestawów składających się z nauszników i innych środków ochrony indywidualnej. Najczęściej używa się  zestawów nauszniki i przemysłowy hełm ochronny (rys. 17) lub też nauszniki i osłony twarzy (rys. 18).

Rys. 17 Zestaw nauszniki i przemysłowy hełm ochronny

Rys. 18 Zestaw nauszniki i osłona twarzy

W sytuacjach, gdy nie ma możliwości zastosowania zestawów lub stosowanie wkładek przeciwhałasowych jest niewskazane, używane są jednocześnie nauszniki przeciwhałasowe i inne środki ochrony indywidualnej. W wielu przypadkach jednoczesne stosowanie nauszników i innych środków ochrony indywidualnej (okularów ochronnych, gogli ochronnych, półmasek czy masek pełnych) powoduje, że skuteczność tłumienia nauszników jest zmniejszona. Jednakże odpowiedni wybór wspomnianych środków może spowodować zminimalizowanie skutków jednoczesnego ich stosowania z nausznikami.

W sytuacji jednoczesnego stosowania nauszników i okularów ochronnych należy zwracać uwagę na szerokość zauszników używanych okularów. Im zauszniki okularów będą węższe i lepiej dopasowane do twarzy tym ich wpływ na tłumienie nauszników będzie mniejszy. Podobnie jest w przypadku gogli, półmasek czy masek pełnych. W przypadku konieczności używania tych środków ochrony indywidualnej jednocześnie z nausznikami, należy wybierać takie modele, których taśmy nagłowne w jak najmniejszym stopniu wpływają na działanie nauszników tj. należy wybierać rozwiązania z wąskimi taśmami, oraz należy zwracać uwagę, żeby elementy regulacji taśmy nie powodowały odkształcenia się poduszek  uszczelniających nauszników.