Obecność hałasu, często hałasu mieszanego, gdzie hałas o charakterze impulsowym występuje na tle hałasu ustalonego prowadzi do konieczności stosowania ochronników słuchu. W miejscach tych bardzo często przemieszczać muszą się pojazdy i ze względów bezpieczeństwa istotna staje się percepcja sygnałów ostrzegawczych emitowanych przez te pojazdy. W ogólności, poprawne rozpoznanie, że dźwięk dociera do osoby z przodu lub z tyłu, jest rzadsze niż w przypadku, gdy dźwięk dociera do niej z lewej lub prawej strony.

Rys. 11.  Wyrażona procentowo liczba sytuacji poprawnie rozpoznawanego kierunku docierania sygnału ostrzegającego o jeździe wstecz pojazdu w obecności hałasu mieszanego

Badania eksperymentalne wykazały, że wyrażona procentowo liczba sytuacji poprawnie rozpoznawanego kierunku docierania sygnału ostrzegawczego pojazdu, wyznaczona z podziałem na poszczególne tryby użytkowania ochronników słuchu (rys. 11) wskazuje, że niezależnie od tego, w jakim trybie użytkowane są ochronniki słuchu (pasywnym, czy z regulowanym tłumieniem), poprawne rozpoznawanie kierunków docierania sygnału, możliwe jest w znacznie większej liczbie przypadków wtedy, gdy użytkowane są wkładki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem niż wówczas, gdy stosowane są nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem.

Dane z rys. 11 pokazują również, że w zależności od modelu ochronników słuchu wpływ włączenia trybu regulowanego tłumienia może być niewielki (trzy z czterech rozpatrywanych na Rys. 11 ochronników słuchu) albo przeciwnie, może skutkować znaczącym pogorszeniem możliwości rozpoznawania kierunku docierania sygnału ostrzegającego o jeździe wstecz pojazdu. Oznacza to, że istotny może być wybór  określonego modelu ochronników słuchu do stosowania w miejscach pracy, gdzie ze względów bezpieczeństwa pracownika istotne jest prawidłowe rozpoznawanie kierunku docierania sygnału ostrzegającego o określonej sytuacji.