Ochronniki oprócz doboru do hałasu panującego na stanowisku pracy, powinny być prawidłowo użytkowane w tym prawidłowo zakładane, kontrolowane ze względu na stan techniczny czy też odpowiednie stosowane  z innymi środkami ochrony indywidualnej.