Wkładki przeciwhałasowe należy umieszczać w zewnętrznym przewodzie słuchowym lub w przypadku wkładek na sprężynie dociskowej u wejścia zewnętrznego przewodu słuchowego. Przed umieszczeniem wkładek przeciwhałasowych kształtowanych przez użytkownika (np. piankowych), wkładki te powinny być odpowiednio ukształtowane. Przed wsunięciem wkładek do zewnętrznego przewodu słuchowego należy odciągnąć małżowinę uszną w celu wyprostowania przewodu słuchowego. Po wsunięcie wkładek małżowinę należy puścić i przytrzymać wkładkę, aż do momentu jej całkowitego rozprężenia. W przypadku wkładek kształtowanych przez producenta (np. skrzydełkowych) procedura ich umieszczania ogranicza się do odciągnięcia małżowiny usznej i wsunięcia wkładek do zewnętrznego przewodu słuchowego. Na rys. 14 i 15 przedstawiono sposób umieszczania wkładek przeciwhałasowych w zewnętrznym przewodzie słuchowym.

a)
b)
c)

Rys. 14 Sposób umieszczania wkładki kształtowanej przez użytkownika: a) kształtowanie, b) odciągnięcie małżowiny usznej i wsunięcie wkładki do przewodu słuchowego, c) puszczenie małżowiny i przytrzymanie wkładki

a)
b)
c)

Rys. 15 Sposób umieszczania wkładki kształtowanej przez producenta: a) odciągnięcie małżowiny usznej, b) wsunięcie wkładki do przewodu słuchowego, c) puszczenie małżowiny

Wkładki przeciwhałasowe mocowane na sprężynie dociskowej można nosić w trzech pozycjach: sprężyna na szczycie głowy, pod brodą, z tyłu głowy (rys. 16a, b i c). W tym przypadku wkładek nie należy głęboko wsuwać do przewodu słuchowego. Wkładki nie powinny się wysuwać, gdyż utrzymywane są przez sprężynę.  Należy pamiętać, że nawet słabe uderzenie w sprężynę dociskową tego typu wkładek może być przyczyną wzbudzenia dodatkowego hałasu.

a)
b)
c)

Rys. 16. Pozycje noszenia wkładek przeciwhałasowych ze sprężyną dociskową: a) na szczycie głowy, b) z tyłu głowy, c) pod brodą

Wkładki formowane indywidualnie są dopasowane jedynie dla osoby dla której zostały one wykonane. Wkładki przeciwhałasowe formowane indywidualnie dla użytkownika należy umieszczać zgodnie z ich oznakowaniem tj. prawa wkładka i lewa wkładka.

Wkładek przeciwhałasowych wyposażonych w łączący je sznurek nie wolno używać tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia się sznurka. Nie wolno także tego rodzaju wkładek wyciągać szybkim ruchem pociągając za sznurek, gdyż może to spowodować pęknięcie błony bębenkowej.