2.1 Podstawowe rozwiązania ochronników słuchu

Ze względu na budowę ochronniki słuchu dzieli się na nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe. Konstrukcja nauszników przeciwhałasowych jest bardziej złożona niż w przypadku wkładek przeciwhałasowych. Nauszniki składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują wokół małżowiny uszne i przylegają do skóry głowy poduszkami wypełnionymi pianką lub rzadziej cieczą.

Rys. 1. Nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki przeciwhałasowe (rys. 1) mogą być niezależne lub mocowane do innych środków ochrony indywidualnej np. ochronnych hełmów przemysłowych, przyłbic czy ochron twarzy.  W przypadku nauszników niezależnych czasze tłumiące nauszników połączone są ze sobą za pomocą sprężyny dociskowej, wykonanej z drutu lub tworzywa sztucznego. W takim przypadku najczęściej sprężyna dociskowa umieszczana jest jedynie na szczycie głowy. Bywają także konstrukcje nauszników, gdzie sprężyna umieszczana jest z tyłu głowy lub konstrukcje gdzie sprężyna jest obracana w związku z czym możliwe jest jej noszenia w trzech pozycjach tj. na szczycie głowy, z tyłu głowy lub pod brodą. Nauszniki przeciwhałasowe występują w trzech rozmiarach: normalnym, małym i dużym. Rozmiar normalny jest przeznaczony dla osób o typowym rozmiarze głowy, tzn. takim jaki ma większość populacji, rozmiary duży i mały są przeznaczone dla osób o szczególnych rozmiarach głowy.

Wkładki przeciwhałasowe to ochronniki słuchu o prostej konstrukcji umieszczane w zewnętrznym przewodzie słuchowym lub u wejścia do zewnętrznego przewodu słuchowego. Wkładki mogą być jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Wkładki przeciwhałasowe, które przed umieszczeniem w zewnętrznym przewodzie słuchowym należy odpowiednio ukształtować, tak aby mogły być bez przeszkód wsunięte do przewodu słuchowego określa się jako wkładki kształtowane przez użytkownika  (rys. 2). Wkładki te najczęściej wykonane są z pianki, która pod wpływem nacisku kurczy się a następnie po niedługim czasie wraca do pierwotnego kształtu. Natomiast wkładki wykonane z takich materiałów jak guma, wata określa się jako wkładki kształtowane przez producenta (rys. 3), ponieważ przed ich umieszczeniem w zewnętrznym przewodzie słuchowym nie ma potrzeby, aby użytkownik samodzielnie je kształtował. Ponadto wkładki przeciwhałasowe mogą być formowane indywidualnie dla użytkownika. (rys. 4).

Rys. 2. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane przez użytkownika

Rys. 3. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane przez producenta

Rys. 4. Wkładki przeciwhałasowe formowane indywidualnie dla użytkownika

Wkładki te charakteryzują się tym, że wykonywane są na podstawie odcisków zewnętrznych przewodów słuchowych. W związku z tym ich kształty odpowiadają idealnie kształtom zewnętrznych przewodów słuchowych użytkownika. Wkładki przeciwhałasowe formowane indywidualnie dla użytkownika mogą być wykonane z miękkich materiałów takich jak silikon lub twardych np. akryl.

Kolejnym rodzajem wkładek są wkładki przeciwhałasowe ze sprężyną dociskową (rys. 5). W tym przypadku sprężyna dociskowa ma za zadanie utrzymywać wkładki wewnątrz lub u wejścia do przewodu słuchowego. Wkładki takie najczęściej umożliwiają noszenie sprężyny dociskowej na szczycie głowy, pod brodą lub z tyłu głowy.

Rys. 5. Wkładki przeciwhałasowe ze sprężyną dociskową

Wkładki przeciwhałasowe mogą być oferowane w różnych rozmiarach, dzięki czemu mogą być też lepiej dopasowane do rozmiaru zewnętrznego przewodu słuchowego ich użytkownika.