Ochronniki słuchu spełniają swoje zadanie tj. skutecznie chronią narząd słuchu ich użytkownika jedynie wtedy, gdy są poprawnie zakładane. W przypadku nauszników przeciwhałasowych ich zakładanie nie stwarza większego problemu. Inaczej jest natomiast w przypadku wkładek przeciwhałasowych. Poprawne umieszczenie wkładek w zewnętrznym przewodzie słuchowym bardzo często nastręcza sporo kłopotu.  Najlepszym sposobem, aby stwierdzić fakt, że wkładki przeciwhałasowe są umieszczone w prawidłowy sposób  jest użycie specjalnie do tego celu zaprojektowanych urządzeń. Na rynku dostępnych jest kilka komercyjnych urządzeń. Są to m.in. FitCheck Solo (Michael and Associates) [6], IntegraFit (Worplace Integra) [7], QuickFit (NIOSH) [8], VeriPro (Howard-Leight) [9], E-A-R Fit (3M) [10], Safety Meter (Phonak) [11]. Działanie trzech pierwszych wymienionych rozwiązań jest oparte są na pomiarze progu słyszenia osoby bez umieszczonych wkładek przeciwhałasowych i z umieszczonymi wkładkami. W przypadku rozwiązania VeriPro zastosowano inną metodę sprawdzania poprawności umieszczania wkładek. Metoda ta opiera się na porównywaniu głośności w obydwu uszach osoby badanej. Osoba badana w pierwszej kolejności wyrównuje głośność sygnału testowego bez wkładek, następnie z jedną wkładką umieszczoną w przewodzie słuchowym, dzięki temu można sprawdzić, czy ta wkładka jest poprawnie umieszczona i następnie z dwiema wkładkami umieszczonymi w przewodzie słuchowym. Urządzenie E-A-R Fit korzysta natomiast z metody MIRE (microphone in real ear) w celu uzyskania informacji, czy wkładka przeciwhałasowa jest poprawnie umieszczona w przewodzie słuchowym. Z głośnika urządzenia generowany jest sygnał testowy, którego poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony zarówno pod jak i na zewnątrz wkładki przeciwhałasowej. Zmierzona różnica pomiędzy wartościami poziomu ciśnienia akustycznego reprezentuje tłumienie określające, czy wkładka jest poprawnie umieszczona czy też nie. Na podobnej zasadzie działa urządzenie Safety Meter. Zarówno w przypadku E-A-R Fit jak i Safety Meter, urządzenia te pozwalają na pomiar  tylko wkładek producentów poszczególnych urządzeń. W CIOP-PIB został opracowany tester, który w odróżnieniu od większości komercyjnych urządzeń różni się tym, że pozwala na integralne działanie urządzenia bez konieczności jego podłączania do komputera. Dodatkowo nie jest to kosztowne i rozbudowane urządzenie, jak to jest w przypadku urządzeń dostępnych komercyjnie. Tester ten umożliwia pomiary w szerokim zakresie częstotliwości oraz może być zastosowany w przypadku wszystkich typów wkładek przeciwhałasowych. Zdjęcie testera przedstawiono na rys. 12. Działanie testera oparte są na pomiarze progu słyszenia osoby bez umieszczonych wkładek przeciwhałasowych i z umieszczonymi wkładkami. Osoba reaguje na sygnał testowy poprzez naciskanie zintegrowanego z testerem przycisku. Wyniki pomiaru są porównywane z wartościami tłumienia dźwięku podanymi przez producenta w informacji dla użytkownika. W przypadku gdy wyniki pomiaru są zbliżone do wartości tłumienia dźwięku uznaje się, że wkładki są poprawnie umieszczone. W przeciwnym razie osoba powinna spróbować umieścić wkładki jeszcze raz.

Rys. 12 Tester do sprawdzania prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych