Nowe rozwiązania z zakresu odzieży ochronnej i zastosowanej w niej materiałów, jak również nowe zagrożenia, które identyfikowane są na stanowiskach pracy wymagają również rozwoju w zakresie nowych metod badań i oceny odzieży ochronnej. W bazie wiedzy zostaną uwzględnione również najnowsze opracowania z tego obszaru wraz z publikacjami i materiałami informacyjnymi. W szczególności w odniesieniu do badań i oceny ergonomicznej szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości badawcze nowoutworzonego laboratorium do oceny funkcjonalności zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej w symulowanych warunkach użytkowania, mieszczącego się w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB.

Metodyka badania odporności materiałów na przenikanie cytostatyków występujących w formie roztworu

Słowa kluczowe: cytostatyki, odzież ochronna, rękawice ochronne, czas detekcji przebicia materiału, chromatograf cieczowy

Publikacje CIOP-PIB:

Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64

Metodyka badania i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej

Słowa kluczowe: ergonomia, ocena ergonomiczna, komfort cieplny, odzież ochronna, odzież zaawansowana technologicznie, odzież inteligentna, odzież referencyjna, klasa komfortu, wskaźnik akceptowalności, zakres ruchów, ROM, goniometr, ocena psychologiczna

Publikacje CIOP-PIB:

 1. Bartkowiak G., Dąbrowska A., 2016, Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 3, 18-21,
  dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b0cc63ab-ecba-43ca-b2c9-0ebb3af0644b/c/Bartkowiak.pdf
 2. Bartkowiak G., Dąbrowska A., 2016, Ergonomia środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 1, 27-29,
  dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-bde75074-4c63-4146-b647-69f85a45daa1/c/Batrkowiak.pdf
 3. Fabric selection for the reference clothing destined for ergonomics test of protective clothing sensorial comfort point of view, AUTEX Research Journal, 2017, 17, 4,, s. 303-312,
  dostęp: https://content.sciendo.com/view/journals/aut/17/4/article-p303.xml
 4. Ergonomia środków ochrony indywidualnej, 
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/78489/2016101305126&BP_01_2016_27_29.pdf
 5.  Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych,
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/78510/201610131352&BP_3_2016_18_21.pdf
 6. Determination of a Comfort Class for Protective Clothing Based on Ergonomic DOI: 10.5604/01.3001.0013.2904
 

Metodyka oceny odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła

Słowa kluczowe: aktywne źródła światła, LED, światłowody optyczne, El wire, El tape, odzież ochronna, odzież ostrzegawcza, odzież o zwiększonej widzialności, luminancja, widzialność, klasa widzialności

 Publikacje CIOP-PIB:

 1. Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013 „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 6/2015 str. 20-24, mgr inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300004616&html_tresc_id=300004619&html_klucz=19558&
  html_klucz_spis=&_prvPage=1366
 2. Łężak K. : Klasyfikacja modelowych rozwiązań odzieży ostrzegawczej doposażonych w źródła światła bezpośredniego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 2(581) , s. 14-18
 3. Łężak K.: Demonstratory odzieży ostrzegawczej wyposażonej w aktywne źródła światła, Przegląd Włókienniczy, – Włókno, Odzież, Skóra , 2019, 1, s. 17-28, dostęp: https://sigma-not.pl/publikacja-118193-2019-1.html
 4. Łężak K. , Greszta A.: Aktywne elementy świecące w odzieży ostrzegawczej a ocena zgodności UE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 6-11, dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89589/2020032311629&BP_6_2019_6_11.pdf