Analysis and Assessment of Hazards Caused by Chemicals Contaminating Selected Items of Firefighter Personal Protective Equipment – a Literature  Review

dostęp:  (https://panel.sft.cnbop.pl/storage/e65b8ff0-c750-4672-a091-8c3ff43a1cf8

Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i bielizny – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 14-17,

dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/87087/20190327113923&BP_9_2018_14_17.pdf

Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 22-25,

dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89586/202003231132&BP_4_2019_22_25.pdf