Jednym z kierunków prac prowadzonych w CIOP-PIB w zakresie odzieży ochronnej jest tworzenie nowych narzędzi, wspomagających projektowanie i dobór odzieży ochronnej. Narzędzia te mają formę programów komputerowych, poradników lub broszur. Poniżej przedstawiono wykaz ostatnich rozwiązań z tego obszaru.

 Program komputerowy do projektowania odzieży ciepłochronnej ColdClo (rys. 5.1)

Słowa kluczowe: odzież ciepłochronna, odzież chroniąca przed zimnem, izolacyjność cieplna

Rys. 5.1 Infografika przedstawiająca program komputerowy ColdClo

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:

 1. Artificial neural networks for prediction of local thermal insulation of clothing protecting against cold,
  dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-08-2016-0098/full/html#loginreload
 2. Assessment of the effectiveness of modular clothing protecting against the cold based on physiological tests,
  dostęp: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2017.1376927
 3. Assessment of the non-woven, goose down and duck down as thermally insulating materials for the clothing protecting against cold,
  dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-08-2016-0094/full/html
 4. The impact of structural solutions used in clothing protecting against cold on its thermal insulation,
  dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-01-2016-0001/full/html?skipTracking=true
 5. Komputerowy program do projektowania odzieży ciepłochronnej przeznaczonej do stosowania w określonym środowisku cieplnym,
  dostęp: https://sigma-not.pl/publikacja-103005-komputerowy-program-do-projektowania-odzie%C5%BCy-ciep%C5%82ochronnej-przeznaczonej-do-stosowania-w-okre%C5%9Blonym-%C5%9Brodowisku-cieplnym-przeglad-wlokienniczy-2016-12.html  

Komputerowy program doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem SafeClo (rys. 5.2)

Słowa kluczowe: czynniki gorące, łuk elektryczny, odzież ochronna, odzież spodnia, bielizna trudnopalna, komfort cieplny

Rys. 5.2 Widok struktury programu komputerowego doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem SafeClo

Poradnik doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem – aplikacja komputerowa (rys. 5.3)

Słowa kluczowe: czynniki gorące, łuk elektryczny, odzież ochronna, odzież spodnia, bielizna trudnopalna, obciążenie cieplne, stres cieplny, poparzenia skóry, komfort cieplny.  

Rys. 5.3 Widok poradnika doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem – aplikacja komputerowa

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:

 1. „Poradnik doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem” (autorzy: G. Bartkowiak, A. Dąbrowska, A. Greszta, rok wydania 2018),
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86857/SafeCloPoradnik.zip
 2. „Program doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem”,
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86856/SafeClo_1_0_9.zip
 3. Bartkowiak G., Miśkiewicz P.: Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i bielizny – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 9(564), s. 14-17,
  dostęp: https://redakcja-bp.pl/resources/html/article/details?id=178824&language=pl
 4. Zasady doboru odzieży, rękawic i obuwia chroniących przed czynnikami gorącymi przy uwzględnieniu wymagań znowelizowanych norm europejskich Opracowała: dr inż. Grażyna Bartkowiak,
  dostęp: https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P39200118761482245057910&html_tresc_root_id=300006736&html_tresc_id=300006733&html_kluc
  z=300004753&html_klucz_spis
  =

Poradnik dotyczący zasad stosowania odzieży i rękawic podczas prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami (rys. 5.4)

Słowa kluczowe: cytostatyki, czynniki chemiczne, odzież ochronna, rękawice ochronne, czas detekcji przebicia materiału

Rys. 5.4 Widok poradnika z zasadami stosowania odzieży i rękawic podczas prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami

Publikacje CIOP-PIB:

Krzemińska S., Szewczyńska M., Pośniak M. Zagrożenie zawodowe cytostatykami i środki prewencji.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/87498/201906112049&Chempyl-Broszura-cytostatyki-2019.pdf

Wytyczne do projektowania i stosowania systemów sygnalizacji zagrożeń w odzieży ochronnej dla strażaków (rys. 5.5)

Słowa kluczowe: strażacy, akcje przeciwpożarowe, monitorowanie zagrożeń, system sygnalizacji zagrożeń, elektronika noszona

Rys. 5.5 Schemat przedstawiający przykładowe systemy sygnalizacji zagrożeń w odzieży ochronnej dla strażaków

Publikacje CIOP-PIB:

 1. Systemy sygnalizacji zagrożeń do zastosowania w inteligentnej odzieży ochronnej dla strażaków – materiały informacyjne,
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89000/2019120693852&Materialy-informacyjne-systemy-sygnalizacji-III-N-16-A-Dabrowska.pdf
 2. Dąbrowska A., Bartkowiak G., Szmechtyk T.: Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń – wyniki badań ankietowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 22-25,
  dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89586/202003231132&BP_4_2019_22_25.pdf
 3. Dąbrowska A., 2019, Smart firefighting clothing, [w:] Song G., Wang F. (eds.), Firefighter’s Clothing and Equipment: Performance, Protection and Comfort, Taylor & Francis (CRC Press), Boca Raton, pp. 307- 328,
  dostęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429444876/chapters/10.1201/9780429444876-11