We wszystkich rodzajach prac w budownictwie powinna być stosowana odzież ostrzegawcza (Tabela 3) zapewniająca widoczność pracownika (rys. 3.1). Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac budowlanych, stosowana powinna być odzież chroniąca przed chłodem lub zimnem oraz odzież chroniąca przez deszczem (Tabela 2). Dobór tej odzieży uzależniony jest od temperatury na stanowiskach pracy, aktywności pracownika oraz faktu, czy praca jest w przestrzeni otwartej czy zamkniętej. Podczas  prac spawalniczychczęsto wykonywanych na budowach powinna być stosowana odzież  ochronna dla spawacza (Tabela 1). Przy wyborze odzieży ochronnej ważne jest uwzględnienie jej właściwości związanych z zapewnieniem komfortu cieplnego. Odzież ochronna powinna charakteryzować się niskim oporem pary wodnej.  

Rys. 3.1 odzież ostrzegawcza i ciepłochronna stosowana na stanowiskach pracy w budownictwie.
Fot. Tund/Bigstockphoto

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:

  1. Artificial neural networks for prediction of local thermal insulation of clothing protecting against cold, dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-08-2016-0098/full/html#loginreload
  2. Assessment of the effectiveness of modular clothing protecting against the cold based on physiological tests, dostęp: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2017.1376927
  3. Assessment of the non-woven, goose down and duck down as thermally insulating materials for the clothing protecting against cold, dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-08-2016-0094/full/html
  4. The impact of structural solutions used in clothing protecting against cold on its thermal insulation, dostęp: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-01-2016-0001/full/html?skipTracking=true
  5. Komputerowy program do projektowania odzieży ciepłochronnej przeznaczonej do stosowania w określonym środowisku cieplnym, dostęp: https://sigma-not.pl/publikacja-103005-komputerowy-program-do-projektowania-odzie%C5%BCy-ciep%C5%82ochronnej-przeznaczonej-do-stosowania-w-okre%C5%9Blonym-%C5%9Brodowisku-cieplnym-przeglad-wlokienniczy-2016-12.html
  6. Opracowanie konstrukcji bazowej dla aktywnych układów materiałów tekstylnych przeznaczonych na odzież ciepłochronną, dostęp: https://sigma-not.pl/publikacja-92704-2015-7.html
  7. Ubiór ciepłochronny o zróżnicowanej izolacyjności cieplnej dostosowanej do stref cieplnych użytkownika odzieży, dostęp: https://www.sigma-not.pl/publikacja-82170-ubi%C3%B3r-ciep%C5%82ochronny-o-zr%C3%B3%C5%BCnicowanej-izolacyjno%C5%9Bci-cieplnej-dostosowanej-do-stref-cieplnych-u%C5%BCytkownika-odzie%C5%BCy-przeglad-wlokienniczy-2014-1.html
  8. Poradnik doboru odzieży ochronnej i odzieży spodniej do prac w warunkach zagrożenia czynnikami gorącymi i płomieniem” (autorzy: G. Bartkowiak, A. Dąbrowska, A. Greszta, rok wydania 2018) dostęp pod linkiem: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P26800385591408696399667&html_tresc_root_id=21639&html_tresc_id=21643&html_klucz=21639&html_klucz_spis=