W zależności od przeznaczenia, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi może być wykonana z materiałów włókienniczych powleczonych tworzywami sztucznymi, laminowanych lub impregnowanych oraz z folii. Może ona różnić się znacznie konstrukcją.

Wyróżnia się następujące grupy odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznym:

– chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek,

– chroniąca przed działaniem strumienia cieczy,

– chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy,

– chroniąca przed pyłami,

– chroniąca przed opryskaniem cieczą.

Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi często wykonana jest z materiałów nieprzepuszczających pary wodnej  stąd też czas pracy w tej odzieży powinien być ograniczony.

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:

Przenikania rozpuszczalników podczas wielokrotnego oddziaływania na materiał ochronny, dostęp: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=31894&html_tresc_id=31910&html_klucz=19558&html_klucz_spis=

Use of carbon and aluminosilicate nanofillers in XNBR composites designed for protective materials against oils, Polish Journal of Chemical Technology, 2018, dostęp:

https://www.sciendo.com/article/10.2478/pjct-2018-0018