Podstawowym zagrożeniem występującym w górnictwie jest możliwość wystąpienia wybuchu. Odzież ochronna powinna zatem charakteryzować się przede wszystkim odpowiednimi właściwościami antyelektrostatycznymi, pozwalającymi na rozproszenie ładunku elektrycznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w tych warunkach wskazane jest aby odzież charakteryzowała się trudnopalnością.

Ze względu na złą widzialność, górnicy powinni być wyposażeni w odzież ostrzegawczą.

Szczególną grupą zawodową w górnictwie są ratownicy górniczy, którzy podczas akcji ratowniczych narażeni są na wiele jednocześnie występujących zagrożeń. Odzież ochronna dla ratowników górniczych, którzy podczas akcji ratowniczej mogą być narażeni na zagrożenia wynikające z możliwości wystąpienia płomienia, atmosfery wybuchowej oraz bardzo wysokiej temperatury otoczenia jest odzieżą wielofunkcyjną (rys.3.3).

Rys. 3.3 Ratownik górski w specjalistycznej odzieży ochronnej

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:

 1. Mine rescuers’ heat load during the expenditure of physical effort in a hot environment, using ventilated underwear and selected breathing apparatus, dostęp:
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2017.1335971
 2. Thermal Load of Mine Rescuer in the Underwear and Protective Clothing with Phase Change Materials in Simulated Utility Conditions dostęp:
  https://www.mdpi.com/1996-1944/13/19/4320
 3. Zestawy odzieżowe z funkcją termoregulacji dostęp:
  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89597/20200323111934&BP_7_2019_21_25.pdf
 4. Odzież ochronna antyelektrostatyczna – wymagania, dostęp:
  http://archiwum.ciop.pl/45107