Głównym zagrożeniem dla pracowników służby zdrowia są z kolei czynniki infekcyjne (Tabela 6). W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia, pracownicy tej grupy zawodowej powinni stosować odpowiednio dobraną pod względem parametrów ochronnych i typu odzież. Możliwe są całkowite ochrony ciała (kombinezony), jak również ochrony częściowe (np. fartuch ochronny). Przy wyborze tej grupy zawodowej nastąpi zatem przekierowanie do informacji dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi, a dodatkowo będzie możliwość wyboru specyficznych warunków – gdy występuje zagrożenie wynikające z pracy z cytostatykami.

a)
b)

Rys 3.2 Widok odzieży chroniącej przez czynnikami biologicznym: a) widok ogólny b) badania laboratoryjne dotyczące szczelności połączeń w odzieży

Przykładowe publikacje CIOP-PIB:
    1. Poradnik pt. „ZAGROŻENIA ZAWODOWE CYTOSTATYKAMI I ŚRODKI PREWENCJI”. pod red. Krzemińskiej, M. Szewczyńskiej i M. Pośniak, Autorzy: S. Krzemińska, M. Szewczyńska, M. Pośniak, A. Brochocka, E. Irzmańska, P.Chęsy, G. Owczarek,. K. Łężak. Warszawa 2016, CIOP-PIB. ISBN 978-83-7373-233-9 https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/87498/201906112049&Chempyl-Broszura-cytostatyki-2019.pdf
    2. Materiały informacyjne dla pracowników narażonych na kontakt z cytostatykami pt. „STOSOWANIE ODZIEŻY I RĘKAWIC PODCZAS PRAC W NARAŻENIU NA KONTAKT Z CYTOSTATYKAMI”. Autorzy Krzemińska, E. Irzmańska, P. Chęsy. Warszawa 2016, CIOP-PIB. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/81329/Materialy_informacyjne_kontakt_z_cytostatykami-3_Z_17.pdf
    3. Wymagania, dobór i użytkowanie kombinezonów ochronnych w okresie pandemii: https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011293&html_klu cz=77777&html_klucz_spis=
    4. Kombinezony ochronne w okresie pandemii
    5. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011293&html_klu cz=77777&html_klucz_spis=