Pracownicy przemysłu energetycznego narażeni są na działanie czynników gorących, Wypadkom poparzenia łukiem elektrycznym ulegają głównie elektrycy podczas wykonywania napraw i przeglądów urządzeń. Wykonują oni czynności operacyjne podczas pracy urządzeń, gdy pozostają one pod napięciem, co stwarza ryzyko niezamierzonego spowodowania zwarcia.

Wypadkom związanym z wystąpieniem łuku elektrycznego ulegają również spawacze, którzy spawają lub przecinają łukiem elektrycznym części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając elektrycznego źródła ciepła.