Informacje dotyczące odzieży ochronnej powinny być generowane poprzez wyjście od identyfikacji zagrożenia. Pod względem doboru odzieży ochronnej rozróżnia się przedstawione niżej najważniejsze czynniki zagrożeń (tabela 1-9).

Tabela 1 Czynniki gorące

Odzież ochronna / czynniki gorące Wymagania Piktogram
Odzież dla pracowników przemysłu
płomień, promieniowanie podczerwone, kontakt z gorącym przedmiotem, ciepło konwekcyjne, rozpryski płynnych metali PN-EN ISO 11612
płomień PN-EN ISO 14116
łuk elektryczny PN-EN 61482-2
Odzież ochronna dla spawaczy PN-EN ISO 11611
Odzież ochronna dla strażaków
odzież ochronna przeznaczona do akcji przeciwpożarowych PN-EN 469 Image
odzież odbijająca promieniowanie cieplne przeznaczona do specjalnej akcji przeciwpożarowej PN-EN 1486
odzież ochronna używana przy pożarach w przestrzeni otwartej PN-EN 15384
odzież ochronna do specjalistycznych akcji ratunkowych PN-EN 16689
kominiarki dla strażaków PN-EN 13911

Tabela 2 Czynniki atmosferyczne

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież chroniąca przed chłodem (T > -5°C) PN-EN 14058
Odzież chroniąca przed zimnem (T ≤ -5°C) PN-EN 342
Odzież chroniąca przed opadami atmosferycznymi PN-EN 343

Tabela 3 Zła widzialność

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież o intensywnej widzialności PN-EN ISO 20471
Odzież ochronna i sprzęt o zwiększonej widzialności PN-EN 17353

Tabela 4 Czynniki mechaniczne

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież o intensywnej widzialności PN-EN ISO 13998
Odzież chroniąca przed przecięciem ręczną pilarką łańcuchową PN-EN ISO 11393-2
PN-EN ISO 11393-6
Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części PN-EN 510
Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej PN-EN ISO 14877

Tabela 5 Czynniki chemiczne

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi PN-EN 943-1
PN-EN 943-2
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami w postaci strumienia cieczy pod ciśnieniem lub rozpylonej cieczy PN-EN 14605
PN-EN ISO 11393-6
Odzież zapewniająca ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami PN-EN 13034
Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi PN-EN ISO 13982-1

Tabela 6 Czynniki biologiczne

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi PN-EN 14126

Tabela 7 Porażenie prądem

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Ubiory przewodzące, noszone podczas pracy pod napięciem prądu naprzemiennego i prądu stałego instalacji elektrycznych PN-EN IEC 60895

Tabela 8 Promieniowanie jonizujące

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim PN-EN 61331–3

Tabela 9 Atmosfera wybuchowa

Odzież ochronna Wymagania Piktogram
Odzież ochronna rozpraszająca ładunek elektrostatyczny PN-EN 1149-5