Specyfika poszczególnych branż, gałęzi przemysłu i gospodarki oraz występujących tam zagrożeń  pozwala na określenie grup odzieży, które są w nich powszechnie stosowane. Dobór odzieży ochronnej powinien nastąpić zawsze po identyfikacji zagrożeń, określeniu poziomu ich działania oraz warunków na stanowisku pracy.

Poniżej przedstawiono rodzaje odzieży ochronnej dla następujących branż: budownictwo, służba zdrowia, górnictwo, przemysł metalurgiczny, przemysł chemiczny, energetyka, przemysł spożywczy oraz dla grupy zawodowej strażaków.