Branża medyczna stanowi zespół osób oraz instytucji, których zadaniem jest zapewnienie opieki zdrowotnej oraz sanitarno-epidemiologicznej ludności. Opieka zdrowotna jest bezpośrednio lub pośrednio związana ze świadczeniem usług zdrowotnych na rzecz osób fizycznych. Usługi te są świadczone w różnych obiektach, takich jak szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, hospicja, kliniki, gabinety dentystyczne, centra porodowe, ambulatoria, apteki, specjalistyczne laboratoria czy domy opieki. Służba zdrowia stanowi duży rynek pracy zatrudniający lekarzy, pielęgniarki, położne, stomatologów, fizjoterapeutów, aptekarzy, ratowników medycznych, opiekunów medycznych oraz diagnostów laboratoryjnych. Profesja osób należących do służby zdrowia, polega przede wszystkim na pracy z ludźmi posiadającymi problemy zdrowotne. Specyfika pracy w branży medycznej powoduje wiele poważnych zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia te wymagają użycia odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Do głównych czynników ryzyka w branży medycznej należą:

  • czynniki biologiczne
  • czynniki mechaniczne;
  • czynniki chemiczne;
  • hałas i drgania mechaniczne;
  • zagrożenia radiacyjne;
  • promieniowanie laserowe;
  • czynniki termiczne i oddziaływanie elektryczne.