1. Baszczyński K.: Hełmy ochronne jako zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi w środowisku pracy. Praca i zdrowie. Polskie forum ochrony pracy. 3/2008, p.10-15
 2. PN-EN 397+A1:2013-04 Przemysłowe hełmy ochronne
 3. Baszczyński K.: Metoda i stanowisko do badania pochłaniania energii uderzenia poruszającego się obiektu przez przemysłowe hełmy ochronne. Pomiary Automatyka Kontrola. PAK 2014 nr 02, s. 090-093
 4. Jachowicz M, Owczarek G., „Analysis of selected mechanical parameters for foamed materials with non–Newtonian liquid characteristics in terms of their use in aspects of protective helmets”, International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE 26(1):1-8, October 2019, DOI: 10.1080/10803548.2019.1667112
 5. Jachowicz M., “New technology in the development of personal equipment protecting head”, Occupational Safety – Science and Practice 580(1):20-23, January 2020, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7300
 6. Jachowicz M., „Helmets for sport and recreation – construction and standards’ requirements”, Occupational Safety – Science and Practice 563(8):8-11, August 2018, DOI: 10.5604/01.3001.0012.2223
 7. Jachowicz M., „Measurement of construction parameters of safety helmets using 3D scanning technology”, Measurement Automation Monitoring no. 09, vol. 62, p. 288-291, September 2016
 8. PN-EN 14052+A1:2013-04 Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
 9. Baszczyński K.: Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi. Bezpieczeństwo Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, maj 2002, numer 5, str. 10-13
 10. Baszczyński K.: Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, Warszawa, 2(557) luty 2018, str. 20-23
 11. PN-EN 812:2012 Przemysłowe hełmy lekkie
 12. Baszczyński K.: The effect of temperature on the capability of industrial safety helmets to absorb impact energy. Engineering Failure Analysis, Volume 46, November 2014, Pages 1-8
 13. Jachowicz M., “Properties of thin coatings deposited by PVD on safety helmets”, International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE 27(140):1-16, January 2020, DOI: 10.1080/10803548.2020.1715100
 14. Jachowicz M., „Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonego”, Safety & Fire Technology 41(1):55-65, March 2016, DOI: 10.12845/bitp.41.1.2016.6
 15. Jachowicz M., “Electrostatic Properties of Selected Personal Protective Equipment Regarding Explosion Hazard”, Journal of Sustainable Mining, Volume 12, Issue 1, 2013, Pages 27-33, December 2013, DOI: 10.7424/jsm130106
 16. Praca zbiorowa pod redakcją D. Koradeckiej: Handbook of occupational safety and health. CRC Press, Taylor & Francis Group, FL 33487-2742. 26.2.4 Head protection pp.529-531. Rok wydania 2009
 17. Baszczyński K., Jachowicz M., Owczarek G., Szkudlarek J.: Head, Eye, and Face Personal Protective Equipment. New Trends, Practice and Applications. Edited by Majchrzycka K. First edition published 2021 by CRC Press and by CRC Press2 © 2021 Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, LLC
 18. Baszczyński K., Jachowicz M. : Wytyczne do samodzielnej oceny stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych. Bezpieczeństwo Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2/2010, str. 10-12
 19. Baszczyński K., Jachowicz M. : Guidelines for inspecting the physical condition of industrial safety helmets. Magazine European Agency for Safety and Health at Work. Healthy workplaces. A European Campaign on Safe Maintenance, nr 12/EN. (Tłumaczenie artykułu z Bezpieczeństwa Pracy)
 20. Baszczyński K., Bartkowiak G., Hrynyk R., Łężak K., Makowski K., Owczarek G. Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. CIOP-PIB, 2010 r. Warszawa, ISBN 978‐83‐7373‐079‐ http://app.ciop.pl/25602.html
 21. Baszczyński K.: Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych z innymi środkami ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, Warszawa, 11/2014, str. 18-21
 22. Baszczyński K.: Effects of falling weight impact on industrial safety helmets used in conjunction with eye and face protection devices. JOSE, 2018, Volume 24 Issue 2, 171-180
 23. Baszczyński K.: Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z: odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego. CIOP-PIB, 2015 r. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79709/Samodzielne-sprawdzanie-dopasowania-helmow-2015.pdf