Dobierając rodzaj i typ hełmu ochronnego dla pracownika wykonującego działania na danym stanowisku pracy należy uwzględnić:

  • wymagany na danym stanowisku pracy zakres ochrony głowy, który jest związany z rodzajem występującego zagrożenia,
  • warunki środowiskowe na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury otoczenia [12], promieniowania podczerwonego oraz UV [13, 14], agresywnych substancji chemicznych itp.
  • wymagane na danym stanowisku pracy parametry hełmu, dotyczące niewprowadzania zagrożenia przez hełm np. gromadzenie się na powierzchni hełmu ładunku elektrostatycznego [15],
 

przydatne w danych warunkach cechy użytkowe hełmu, poprawiające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz wspomagające wykonywanie pracy (pasek podbródkowy, uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego itp.).