Lp Tytuł Link
1 Metoda badania hełmów w zakresie skuteczności ochrony przed uderzeniami ruchomych obiektów https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79739/Metoda-badania-helmow-03-A-09-2013.pdf
2 Samodzielne sprawdzanie możliwości równoczesnego stosowania przemysłowych hełmów ochronnych z: odzieżą ochronną, środkami ochrony oczu i twarzy, środkami układu oddechowego. CIOP-PIB, 2015 r. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79709/Samodzielne-sprawdzanie-dopasowania-helmow-2015.pdf
3 Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej http://app.ciop.pl/25602.html
4 Nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w środkach ochrony głowy. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/88794/2019111432835&Materialy-informacyjne-Nowe-rozwiazania-kaski-III-N-09-M-Jachowicz.pdf
5 Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/79703/Nowa-metoda-pomioarow-parametrow-helmow-3-Z-14-2016.pdf
6 Materiały informacyjne dotyczące doboru i stosowania hełmów ochronnych oraz środków ochrony oczu i twarzy w strefach zagrożonych wybuchem. http://archiwum.ciop.pl/25647.html