Budownictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Dobra sytuacja na rynku budowlanym przekłada się na zwiększoną produkcję w innych gałęziach przemysłu. Budownictwo zajmuje się wznoszeniem nowych obiektów, przebudową, odbudową, modernizacją oraz konserwacją obiektów już istniejących, a także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych. Budownictwo stanowi ogromny rynek pracy, skupiający specjalistów z różnych dyscyplin. Wykaz zawodów związanych z budownictwem jest bardzo szeroki i obejmuje ogromną liczbę profesji m. in. architektów, murarzy, tynkarzy, cieślów, techników dróg i mostów kolejowych, elektryków, energetyków, monterów sieci gazowych, cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych, osoby obsługujące maszyny budowlane, takie jak dźwigi, podnośniki, żurawie, koparki i wiele innych. Specyfika prac budowlanych powoduje różnorodne zagrożenia, na które narażony jest pracownik. Zagrożenia te, zależą przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy i wymagają zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej pełnią rolę zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń występujących w sektorze budownictwa. Do najbardziej powszechnych czynników charakteryzujących ryzyko zawodowe w branży budowlanej należą:
 
  • czynniki mechaniczne;
  • czynniki chemiczne i pyły;
  • hałas i drgania mechaniczne;
  • czynniki termiczne;
  • czynniki atmosferyczne;
  • promieniowanie optyczne;
  • oddziaływanie prądu elektrycznego;
  • upadek z wysokości;
  • praca w strefie zagrożenia wybuchem.