Dobierając do stosowania rękawice ochronne należy pamiętać, że to nie jest produkt uniwersalny. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od odpowiedniego dobrania rękawic do konkretnych warunków pracy i występujących zagrożeń. O przeznaczeniu rękawic informuje instrukcja użytkowania i znakowanie rękawic. Istotny jest również prawidłowy dobór rozmiaru oraz dopasowanie rękawic do ręki użytkownika. Niedopasowane rękawice mogą obniżyć komfort pracy oraz utrudniać precyzyjne wykonanie czynności manualnych.

W przypadku rękawic jednorazowych, chroniących przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami szczególne istotne jest ich prawidłowe zakładanie oraz zdejmowanie (Rys. 17)

Rys. 17 Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic

Ocena stanu technicznego rękawic ochronnych

Warunki użytkowania, przechowywania i konserwacji rękawic mają wpływ na właściwości ochronne i mogą powodować ich obniżenie. Rękawice ochronne, aby prawidłowo zabezpieczały ręce użytkownika powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zaobserwowane podczas użytkowania zmiany i uszkodzenia w materiale rękawic (Rys. 18) powinny być sygnałem do natychmiastowego zaprzestania ich stosowania.

Rys. 18 Przykłady uszkodzeń w materiale rękawic skutkujących wyłączeniem z użytkowania