Rozdział opisuje następujące obszary: definicje, dobór rękawic ochronnych w kontekście zagrożeń, opis nowych metod badawczych, publikacje i przydatne linki (Rys. 1).

Rys. 1. Schemat struktury bazy wiedzy w zakresie środków ochrony rąk.