Dobierając do stosowania obuwie ochronne należy pamiętać, że to nie jest produkt uniwersalny. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od odpowiedniego dobrania obuwia do konkretnych warunków pracy i występujących zagrożeń. O przeznaczeniu obuwia informuje instrukcja użytkowania i znakowanie obuwia. Niedopasowane obuwie mogą obniżyć komfort pracy.

Ocena stanu technicznego obuwia ochronnego

Warunki użytkowania, przechowywania i konserwacji obuwia ochronnego mają wpływ na właściwości ochronne i mogą powodować ich obniżenie. Obuwie ochronne, aby prawidłowo zabezpieczały ręce użytkownika powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Należy systematycznie monitorować terminy zachowania parametrów ochronnych obuwia – zgodnie z instrukcją użytkowania oraz znakowaniem. Należy przed użytkowaniem dokonać wizualnej oceny ewentualnych wad i defektów obuwia.