Rozdział zawiera następujące obszary: definicje, dobór obuwia ochronnego w kontekście zagrożeń, opis nowych metod badawczych, publikacje i przydatne linki o (Rys. 1).

Rys. 1. Schemat struktury bazy wiedzy w zakresie środków ochrony nóg