Badanie odporności podnosków na uderzenie i ściskanie w obuwiu ochronnym

Pracownia Ochron Nóg i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodykę badawczą, służącą do badania odporności podnosków stosowanych w obuwiu ochronnym na uderzenie i ściskanie. Dostępne badania pozwalają na symulację warunków użytkowania poprzez zastosowanie wyższego niż określane przez normy obciążenia ściskającego lub poddanie ochron palców uderzeniom cyklicznym.

Rysunek 1 Schemat dotyczący badania odporności podnosków na uderzenie i ściskanie

Publikacje:

Badania obuwia ochronnego dla pracowników starszych

Rysunek 2 Koncepcja wymiarowania stóp oraz obuwia z wykorzystaniem skanera 3D z oznaczonymi miejscami wymiarowania

Metoda jest adresowana dla producentów oraz użytkowników obuwia ochronnego przeznaczonego do stosowania przez pracowników starszych.

Publikacje:

Badania mikroklimatu oraz izolacyjności cieplnej obuwia ochronnego

Pracownia Ochron Nóg i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodykę badawczą, umożliwiającą pomiar izolacyjności cieplnej z uwzględnieniem symulacji pocenia w obuwiu ochronnym  oraz badanie mikroklimatu obuwia ochronnego na termicznym modelu stopy. 

Rysunek 3 Termiczny model stopy wykorzystywany do pomiarów izolacyjności cieplnej oraz mikroklimatu w obuwiu ochronnym

Metoda jest adresowana dla producentów oraz użytkowników obuwia ochronnego zainteresowanych badaniami związanymi z symulacją czynności zawodowych.

Publikacje:

Badanie właściwości obuwia ochronnego z polimerowych materiałów samonaprawiających się

Pracownia Ochron Nóg i Nóg w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, opracowała metodykę badawczą, służącą do oceny obuwia ochronnego, wytworzonego z materiałów polimerowych o właściwościach samonaprawiających się. W autonomicznych materiałach samonaprawiających się, proces samonaprawy następuje samoistnie w odpowiedzi na uszkodzenie bądź pęknięcie pojawiające się w materiale. Proces samonaprawy opiera się na środku naprawczym i katalizatorze osadzonym w matrycy w mikrokapsułkach lub sieci mikrokanałów.

Rysunek 4 Proces samonaprawy materiałów samonaprawiających w obuwiu ochronnym [1]

Publikacje: