Środki ochrony indywidualnej – podstawowe informacje

i zasady bezpiecznego stosowania

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy odnoszącej się do bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych aspektów prawnych związanych z wprowadzaniem środków ochrony indywidualnej do stosowania oraz zasad doboru do zagrożeń i warunków środowiska pracy, czasu stosowania i konserwacji.

 

Tematyka wykładów

 

 1. Podstawowe uregulowania prawne związane ze stosowanie środków ochrony indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur oceny zgodności ich parametrów ochronnych z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii.

 2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej – procedury doboru, zasady stosowania oraz konserwacji.

 3. Omówienie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych następujących rodzajów środków ochrony indywidualnej: odzież ochronna, środki ochrony oczu i twarzy, środki ochrony rąk i nóg, środki ochrony głowy, środki ochrony słuchu oraz sprzęt ochrony układu oddechowego, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji zależnej od poziomu ryzyka i szacowania czasu bezpiecznego stosowania w środowisku pracy.

 

 

Szkolenie ma postać następujących modułów tematycznych:

 

 • Przepisy prawne

 • Sprzęt ochrony układu oddechowego

 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

 • Odzież ochronna

 • Środki ochrony kończyn górnych

 • Środki ochrony kończyn dolnych

 • Środki ochrony oczu i twarzy

 • Środki ochrony głowy

 • Środki ochrony słuchu

 

Do każdego modułu tematycznego opracowano sprawdzian wiedzy, który umożliwi weryfikację poprawności zapamiętanych informacji.

 

 

Szkolenie można realizować całościowo lub fragmentarycznie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej.